Interiorisme i rehabilitació
Una cura especial del detalls constructius i ambientals, sempre en sintonia amb la sensibilitat de l'usuari, són la garantia d'un resultat òptim en la rehabilitació i en l'adequació final dels espais.