Project Description

Centre d'Assistència Primària a Vilassar de Mar

Breu descripció

L'edifici respon a les condicionants d'alineació ja existents. Des d'un dels extrems una paret de maons acompanya Fins l'entrada principal al centre de l'edifici que es justifica amb la distribució de l'àrea d'atenció continuada i l'àrea de medicina general a cada costat. La composicions volumètrica es complementa amb el Marcat sentit longitudinal de l'edifici, accentuada per unes juntes horitzontals de maó que proporcionen a la façana un ritme reforçat per un voladís de formigó. Cal destacar super bona integració al casc antic de la població.

Categoria

Obra Pública

Població

Vilassar de Mar, Barcelona

Any

1996-1999