Project Description

Hotel Aiguagelida, Tamariu. Girona

Breu descripció

Un petit turó amb suaus pendents és el lloc d'implantació dels diferents cossos d'edificis integrant els volums en el paisatge mitjançant línies horitzontals que permeten situar-se amb discreció sobre el solar. Es separen la zona de serveis i la de habitacions per minimitzar l'impacte visual.

Categoria

Hosteleria

Població

Tamariu, Girona

Any

2004