Project Description

Apartament a l'Eixample

Breu descripció

Es tracta de la reforma d'un habitatge de planta estreta i allargada molt compartimentada en estades petites poc il·luminades. Des de l'entrada, el mur de maó antic es pinta de blanc i recorre tot l'habitatge aconseguint una seqüència visual ininterrompuda, potenciant la unitat i l'amplitud de l'espai. El fals sostre amb diverses inclinacions i acabat de pintura reflectant aconsegueix que la llum natural o artificial es reflecteixi en els diferents plans a tots els punts de l'apartament.

Categoria

Residencial

Població

Barcelona

Any

2004