Project Description

Centre de dia a Viladecans

Breu descripció

L’edifici es col·loca paral·lel al carrer d’accés per a acompanyar i accentuar la linealitat i amb una bona orientació al sud per a gaudir del sol i d’una zona enjardinada. El centre de dia es desplega en un volum d’una sola alçada que es va expandint en planta des del centre cap a diferents direccions. El seu programa consta de tres parts clarament diferenciades: una sala multiusos com a zona d’activitats conjuntes i múltiples; una aula per a les activitats de sobretaula més reposades como ho és la lectura, i una zona d’oficines i despatxos.

Categoria

Obra pública

Població

Viladecans, Barcelona

Any

1999