Project Description

Casa amb vistes al Santuari de Sant Segimon

Breu descripció

La base del projecte és que cada estada es desenvolupa com a volum independent que es reflecteix a l’exterior. Les teulades inclinades en diferents direccions accentuen aquesta característica volumètrica. Amb el terreny en desnivell, la distribució es planteja en planta semisoterrada, planta baixa on es desenvolupa pràcticament tota l’activitat i planta altell. Es tracta d’una casa amb tres visions diferents segons es miri en planta, en secció o en volum. Els colors utilitzats, les textures, els acabats elegits, els materials es cuiden al detall per reforçar les intencions del projecte, per influir en els canvis de ritme del moviment dels volums.

Categoria

Residencial

Població

Viladrau, Girona

Any

2011