Project Description

Casa taller per a una pintora a Bellaterra

Breu descripció

Aquesta casa taller recula en planta per adaptar-se als desnivells del terreny, es plega en façada formant jocs d’espais que alberguen el programa de necessitats i s’articula en els sostres del taller de pintura introduint la llum fins al fons del taller. Una sol coberta unifica tots els volums. La xemeneia i els voladissos que protegeixen del assolellament abracen l’entrada. El taller s’obre a l’exterior tot cercant il·luminació i claredat, i esdevenint un lloc de treball agradable i productiu.

Categoria

Residencial

Població

Bellaterra, Barcelona

Any

2002