Project Description

Casa taller per a un escultor a Olérdola

Breu descripció

Aquesta vivenda amb taller es divideix en el taller de l’escultor, una zona annexa destinada a galeria per a exposar la seva pròpia obra i la vivenda pròpiament dita. Es parteix de la idea de la casa com a escultura, contingut i contenidor recreant la mateixa funció. Es crea un recorregut perimetral amb diferents vistes i prespectives, aconseguides amb el joc dels volums de l’edifici, en funció dels espais i de les distribucions.

Categoria

Residencial

Població

Olérdola, Barcelona

Any

2005-2006