Project Description

Casa al nucli urbà de Viladrau

Breu descripció

La coberta de la casa es desplega, com a element protagonista, en diversos teulades escalonats de teula àrab i color tradicional. La coberta del garatge està composta per tres mides de teula àrab per donar-li la forma corbada i concèntrica. El vol de la cornisa i la inclinació de la coberta s'assimilen als de les edificacions veïnes per integrar-se amb els antics habitatges del poble construïdes al voltant de l'església. La composició de la façana guarda criteris tradicionals com portes i finestres acabades amb porticons de fusta, i s'integra en el paisatge del nucli urbà mitjançant cobertes lleugerament ascendents.

Categoria

Residencial

Població

Viladrau, Girona

Any

1999