Project Description

Casa en un terreny pla

Breu descripció

Es realitza una ampliació sobre les dues ales de la casa, tant la de dia com la de nit, adaptant la reforma de la part central a aquest creixement. La reforma del porxo sud i l’ampliació d’un altre existent a la zona sud-oest va permetre la creació de noves cobertes que al costat de la planura del terreny produeixen sensacions d’horitzontalitat i equilibri. Els nous volums s’integren com a prolongació dels existents de manera es fusionés amb naturalitat amb la imatge de la casa.

Categoria

Residencial

Població

Viladrau, Girona

Any

1981 y 1990