L’hotel com a lloc de descans

Al sector hoteler, un 70% dels clients són d'oci i [...]