Un dels darrers projectes que hem dut a terme a Criteria és el de l’urbanització de l’aparcament municipal per l’Ajuntament de Viladrau.

A sota l’església, al llarg del anys, s’han creat tres zones d’aparcament esglaonades que tenen entrada tant per davant de l’església com per la carretera de Vic. En el moment actual aquest espai no està urbanitzat, simplement són unes plataformes de terra.

Ara es vol pavimentar tota la zona amb sauló sòlid i marcar les places d’aparcament. Es crearán zones verdes i, en un talús, unes grades perquè la gent pugui contemplar espectacles a l’aire lliure. especialment a la Festa Major, per la festa de Les Bruixes que es celebra cada any al setembre.