A Criteria Arquitecthos creem experiències sensorials a través de l’Arquitectura dels Sentits transmetent sensacions, emocions que produeixen benestar tot creant espais multisensorials, únics i personalitzats.

Casa de los 5 elementos y la luna (Cabrils, Barcelona)

Casa de los 5 elementos y la luna (Cabrils, Barcelona)

L’arquitectura s’ha expressat recentment en termes visuals i formals amb l’objectiu de provocar una imatge persuassiva que produeixi un impacte notable que busca l’aparença, la vistositat, l’espectacle o l’arrogància. L’arquitectura té les arrels en allò corporal, vivencial, existencial i emocional. Així com l’escultura està basada en les formes i en l’espai, l’arquitectura va de millorar la vida creant escenaris on desenvolupar una vida feliç.

El nostre enfocament de l’arquitectura es dirigeix a l’home i al fet d’habitar; arrecerar i albergar és allò primordial de la nostra feina i la base de l’arquitectura és empírica i fenomenològica, és a dir, basada en l’experipència i la percepció. Intentem projectar basant-nos en experiències viscudes més que no pas en idees abstractes. Per a nosaltres, l’essència de l’arquitectura és el benestar humà.

Casa taller frente a un parque natural

Casa taller frente a un parque natural

La bona arquitectura té ànima

Tota obra arquitectònica ha de ser un refugi per a l’habitant i l’arquiectura ha de dialogar amb l’usuari produint-se una empatia entre ambdós que el converteixi de simple espectador passiu en actor participant: l’arquitectura és performance. En aquesta relació, l’usuari reconeix el seu entorn que l’acull i l’enriqueix i és el marc per als nostres somnis, per això els arquitectes mirem de crear petits paradisos.

A través de sensacions i emocions un edifici commou utilitzant els recursos propis de l’arquitectura dels sentits: el sentit emocional del color, els materials com a font de plaer, el joc de llums i ombres que crea intimitat i assossec, l’adequat confort acústic donat que tot espai funciona com un gran instrument, la creació d’espais que donen sensació de flux, la creació de finestres situades estratègicament per a l’home en moviment que a més enquadren el paisatge, l’equilibri entre la lleugeresa i el pes dels materials, el recorregut sensorial, l’estructura com element expressiu, la delicada unió dels materials de forma creativa que produeixen el disseny, la relació amb l’entorn i el paisatge…

L’arquitectura crea escenaris entrellaçats per a la vida humana, espais successius, pensant en llocs on imaginar la vida. Estem en una època de vida enfeinada on les persones tenim la necessitat d’entorns serens i sobris.

Casa taller (Bellaterra, Barcelona)

Casa taller (Bellaterra, Barcelona)

Els sentits corporals

Projectem edificis tenint en compte els sentits corporals que a més de la vista, oïda, gust i tacte també comptem amb el sentit del benestar físic, el de l’equilibri o orientació corporal, de la posició corporal o postura, del moviment i del contacte corporal també anomenat sentit hàptic. A través dels sentits captem l’arquitectura que ha d’enriquir-nos portant-nos cap a una fascinació sensorial tot creant ambients que susciten sensacions agradables en produir-se una harmonia entre els espais que proujectem i les activitats que s’hi desenvolupen, assolint la polifonia dels sentits.

L’arquitectura dels sentits està pensada i creada per a sentir. Potencia el despertar de sensacions. És acollidora. És una arquitectura sensibilitzada per l’entorn i les persones. Gràcies a la calma i a la lentitud es valoren les seves propietats sensorials. A Criteria Arquitecthos creem experiències sensorials a través de l’Arquitectura dels Sentits transmetent sensacions, emocions que produeixen benestar creant espais multisensorials, únics i personalitzats.

L’arquitectura ha d’emocionar, la vida sense emocions té poc sentit. Desitgem per als nostres clients una arquitectura plena d’emocions positives, emocions que ens arriben a través dels sentits.

Claudi Martínez Borrell
Dr. Arquitecte

Casa de los 5 elementos y la luna

Casa de los 5 elementos y la luna

Casa de los 5 elementos y la luna

Casa de los 5 elementos y la luna

Escaleras en Sant Just

Escaleras en Sant Just

CAP Vilassar

CAP Vilassar