L’any després de projectar la reforma de l’antiga nau Pinord de Vilafranca del Penedès, Criteria Arquitecthos va dissenyar el 2014 la rehabilitació de les oficines corporatives i de la façana, ubicades en el mateix conjunt arquitectònic del celler.

Planta baixa de les noves oficines Pinord

Planta baixa de les noves oficines Pinord

En el mateix conjunt del celler Pinord, dins del nucli urbà de Vilafranca del Penedès, Criteria Arquitecthos va projectar l’any 2014 unes noves oficines, juntament amb la rehabilitació de la façana actual. El projecte es va desenvolupar a continuació del de reforma de l’antiga nau d’aquest celler familiar.

El projecte de rehabilitació va consistir en la col·locació d’una nova escala i un ascensor panoràmic, així com l’ajustada distribució de les oficines i una sala d’exposició i presentació de vins. A l’entrada, es van disposar unes sales de visita i exposició de vins. Es va mantenir el criteri de conservar les antigues encavallades del celler.

Noves oficines Pinord

Noves oficines Pinord

Fusta i pedra

La fusta i la pedra van ser dos materials clau en aquest projecte. Els paviments interiors van ésser revestits de fusta i pedra. A les parets es van aplicar també revestiments de fusta. I a les encavallades existents es va preveure una acurada restauració.

Amb aquests materials, pedra i fusta, es pretenia donar un aire natural als diversos ambients, tot conservant l’estructura original del celler.

Màxima il·luminació natural

La il·luminació i la climatització també formaven part de les tasques dissenyades per Criteria Arquitecthos, que en va planejar la instal·lació, igual que de la xarxa informàtica i de comunicacions. Pel que fa a la llum, el projecte va voler dotar els espais de la màxima il·luminació natural possible per a treballar. Aprofitant que es volia actualitzar la façana, elements com reixes i llibrets per un gran finestral de vidre, tot mantenint el respecte per la façana original.

Nova façana Pinord

Nova façana Pinord

Un mobiliari per a cada funció

Finalment, es va dur a terme el projecte d’interiorisme, que va estudiar i tenir en compte el mobiliari més adequat per a cada funció. La distribució de les oficines, més enllà de les estances ja mencionades, també inclou la sala de juntes, les oficines de direcció, oficines d’administració i comptabilitat.

Bodegues Pinord, propietat de la família Tetas de Sant Cugat Sesgarrigues, es va instal·lar a Vilafranca del Penedès l’any 1942. Des d’aleshores, i al llarg de la segona meitat del segle XX i primers anys del segle XXI va experimentar una gran expansió, fins assolir una producció de més de cinc milions d’ampolles anuals. Avui dia, sense perdre el caràcter d’empresa familiar, la companyia elabora vins en set denominacions d’origen espanyoles, està present en més de 45 països i ha endegat un camí de futur compromès amb l’agricultura ecològica.