En definir l’arquitectura dels sentits, és lògic interessar-se per quins són aquests sentits i com actuen com a exploradors de la percepció. Analitzem aquí el primer d’ells: el sentit de la vista.

 L’ésser humà sent i percep gràcies a les sensacions captades pels nostres òrgans sensorials. Des d’Aristòtil es parla de cinc sentits externs bàsics anomenats exteroceptius: la visió, l’audició, l’olfacte, el gust i el tacte. A més d’aquests sentits clàssics, les investigacions psicològiques realitzades a partir dels anys cinquanta plantegen els sistemes sensorials que van més enllà dels originals. A continuació s’enumeren tots i es descriu el sentit de la vista.

Sentit de la vista

El nostre sistema visual està dotat de gran sensibilitat i s’adapta amb facilitat a situacions de poca o molta llum. Gràcies a ell podem percebre el color, la forma, el moviment, la profunditat i el relleu, reconeixent amb facilitat una imatge canviant. Podem ser capaços d’identificar rostres, les seves expressions emocionals i, conseqüentment, adonar-nos de com se sent algú en particular. La visió atén amb més facilitat els canvis que les situacions constants.

Hi ha dues propietats del color que són la constància i el contrast. La constància del color perquè es manté malgrat les diferents fons d’il·luminació. El contrast és de lluminositat o de color i afecta la nostra percepció: en ajuntar dos colors pot modificar-se la percepció de tots dos, com podem comprovar en l’art pictòric. La llum omple la ment i els colors la poden enriquir i ens poden fer gaudir amb la seva varietat. El color ens facilita distingir formes i objectes diferents en una mateixa imatge.

Per a Juhani Pallasmaa, l’arquitectura d’avui dia posseeix una forta tendència visual que ha criticat en els seus llibres, assajos i conferències. Segons aquest autor, la visió focal ens separa de l’objecte i la visió perifèrica ens hi acosta.

Richard Neutra va ser un dels pioners a escriure sobre la importància de la visió perifèrica, en el seu llibre Realisme biològic, basat en la fisiologia humana proposant-la com a base del nou disseny arquitectònic.

El bosc, exemple de visió perifèrica

El bosc, exemple de visió perifèrica

 

Sentits exteroceptius

Vista     Oïda     Olfacte     Gust     Tacte

Sentit interoceptiu

Sentit del benestar físic

Sentits propiceptius

Sentit de l’orientació