En el món actual resulta molt important per als hotels trobar algun aspecte que els diferenciï de la resta i els permeti competir al mercat, aportant una experiència única als seus hostes. Una opció interessant és la de plantejar un jardí en el nostre edifici, una manera simple i efectiva de destacar el nostre hotel.

Per aquest motiu, des de Criteria Arquitecthos treballem en equip amb els nostres clients en el disseny de jardins i zones verdes per aconseguir les solucions més apropiades, tant des del punt de vista arquitectònic i paisatgístic, com des de la perspectiva de negoci i benefici per als propis hotels i els seus usuaris.

diseno-de-jardines-de-hoteles-00

El jardí com a element arquitectònic

El jardí és un lloc viu, que està en constant moviment. Podem trobar-lo en diferents zones del nostre edifici, des de l’entorn més públic fins als àmbits més privats.

A l’espai públic urbà, el jardí apareix generalment com una zona verda transitòria entre el vial i l’accés a l’edificació. Representa una eina urbanística de gran importància ja que permet crear un espai de trobada i reunió, així com acompanyar a l’usuari en la seva entrada a l’edifici, generalment mitjançant vegetació arbustiva baixa o gespa.

Si, per contra, ens trobem en un hotel rural, veurem com aquest jardí públic es fon amb la natura exterior de forma gradual i integra la nostra arquitectura en l’entorn, mitjançant espècies pròpies de la zona.

A un nivell de privacitat intermedi, trobem sovint zones verdes en els patis interiors dels hotels, aquells espais exteriors d’ús exclusiu per als hostes. En aquest cas comptarem amb vegetació de major altura, que al seu torn proporcioni qualitat als espais, filtrant la llum i la contaminació acústica.

Finalment, podem trobar vegetació dins de les mateixes habitacions. En aquest cas no estaríem parlant de jardins però sí de la presència de naturalesa a les terrasses o balcons, que faran de l’estada dels nostres usuaris una experiència més agradable.

Quins aspectes destaquen en el disseny de jardins en hotels?

Si ens centrem en els jardins de privacitat intermèdia, ens adonem que hi ha una gran varietat d’aspectes a valorar en el moment de dissenyar-los, des de les activitats que volem que allà es duguin a terme fins als materials constructius a emprar.

Vegem alguns dels elements més rellevants a l’exteriorisme de jardins en hotels.

VEGETACIÓ

La vegetació escollida per al nostre jardí ha de ser estudiada i triada amb molta cura, ja que la correcta selecció de plantes i arbres ens permetrà crear un paisatge més atractiu i durador.

Si optem per varietats abundants i de llarga durada, estalviarem molts diners ja que no les haurem de reemplaçar cada estació. Alguns exemples serien els arbustos o els arbres de fulla perenne. No hem d’oblidar la vegetació de fulla caduca ja que, si la introduïm en el conjunt, obtindrem un resultat estèticament molt interessant i de fàcil manteniment.

És important tenir en compte la procedència de les varietats seleccionades. Si afegim arbres i plantes locals ens assegurarem que el nostre jardí creixi en un clima propi i que disposi de les condicions climàtiques necessàries per al seu complet desenvolupament.

A part de la vegetació pròpiament dita, és molt interessant considerar la inclusió d’horts en els nostres edificis, on poder cultivar les espècies més utilitzades en la cuina, sobretot si l’hotel disposa d’un bon restaurant.

diseno-de-jardines-de-hoteles-01

IL·LUMINACIÓ

La il·luminació és un aspecte a tenir en compte en tot tipus d’edificis i espais. És per això que no la hem d’oblidar a l’exteriorisme de jardins, ja que es tracta de zones que poden resultar molt agradables a la nit, especialment en les èpoques menys fredes de l’any.

A través de la il·luminació podem generar espais oberts, íntims o llocs de pas, entre altres. Tot depèn de la disposició dels elements lumínics i de les seves característiques específiques, com podrien ser la intensitat, el color, la dimensió o la forma. Si, per exemple, volem crear llocs de pas, podem disposar de franges de llums paral·leles a nivell del sòl o bé elevades, per marcar les zones per les quals és més còmode circular.

Si, per contra, ens interessa generar espais de trobada, plantejarem una disposició circular o puntual, d’una dimensió menor i amb unes característiques de tonalitat i color més càlides.

L’AIGUA I LA VENTILACIÓ

L’aigua és un element essencial en tot jardí. La trobem en forma de fonts, llacs o fins i tot piscines. Com a element arquitectònic podem treure’n profit jugant amb els reflexos de la il·luminació i creant espais de repòs més frescos, especialment en les èpoques més caloroses de l’any.

En el cas de les piscines, s’obre un gran ventall de possibilitats, ja que estem afegint una nova funció al nostre hotel que pot fer-ho molt més atractiu per als usuaris, en dotar-lo d’infraestructures lúdiques o bé de zones de caràcter més relaxant, com spas o hidromassatges.

L’aigua és necessària per al manteniment de la vegetació del nostre jardí, de la mateixa manera que és imprescindible una correcta circulació de l’aire per al bon estat de la gespa. No hem d’oblidar l’oxigenació del terreny, ja que garantirà el bon creixement de plantes i arbres que donaran color als espais exteriors.

diseno-de-jardines-de-hoteles-02

ESPAI I MOBILIARI D’EXTERIORS

Finalment, ens agradaria parlar dels espais o distribucions que podem aconseguir mitjançant la combinació dels aspectes anteriorment esmentats i altres elements arquitectònics.

És per això que en el nostre jardí no pot faltar el mobiliari d’exteriors, acompanyat si cal, d’arquitectura lleugera com porxos o pèrgoles, que permetin crear espais d’ombra on gaudir de les condicions òptimes exteriors.

Un exemple de les múltiples opcions que ofereix l’exteriorisme de jardins, seria la col·locació d’una làmina d’aigua contigua a una franja lumínica de circulació, sota una pèrgola semicoberta, o bé una font envoltada de vegetació amb bancs per descansar sota una llum càlida i propera.

 

– – – – – – – – –

Les possibilitats per projectar una zona exterior enjardinada són infinites i molt variades. És per això que a Criteria Arquitecthos treballem de manera precisa i compromesa per aconseguir generar els espais més atractius i interessants per als nostres clients, els seus futurs usuaris i el propi edifici, ja que creiem fermament que els jardins representen entorns molt saludables per als hotels.