En les estades hoteleres cada dia es dóna més importància al confort acústic per aconseguir aquestes experiències úniques que busca el client. Relax i descans són valors molt demandats que fan que es decideixin per un hotel o un altre.

El confort acústic és un factor determinant tant als  dormitoris, com als passadissos, salons, sales de reunions, vestíbuls i restaurants. Si no disposen d’un tractament acústic adequat, tots aquests espais poden resultar incòmodes o inutilitzables. En aquests espais és molt important escoltar amb gran definició i qualitat, i alhora, reduir el soroll al màxim. D’aquesta manera, la tècnica de l’enginyeria i el disseny en l’arquitectura i interiorisme de l’hotel van de la mà, han de treballar plegats per aconseguir uns resultats òptims de confort i sensitius. Han d’aconseguir un gran aïllament del soroll de l’exterior i una bona absorció dels sorolls que es produeixin a l’interior.

criteria-arquitecthos-confort-acustico-01

La distinció entre les diferents vies de transmissió del soroll és essencial per saber què mesures cal prendre per tallar el problema. Si el soroll arriba de l’exterior, cal aïllar i si el soroll es produeix a l’interior cal absorbir.

Aïllament Acústic

En funció de l’entorn on es localitzi l’hotel, poden existir sorolls exteriors que travessin façanes, forjats i envans. Aquest soroll es combat amb sistemes d’aïllament basats en la massa dels elements constructius – a major massa, menys soroll traspassa-  i en la separació entre les capes de tancaments i les estructures, per evitar les transmissions de soroll d’uns elements a uns altres.

Els punts febles de la façana són finestres i caixes de persianes, per tant s’ha de tenir major cura a l’hora de dissenyar-les, mitjançant vidres dobles, fusteries, porticons, estanquitat, etc. Les façanes han de ser unes membranes complexes, una superposició de filtres entre exterior i interior que permetin aconseguir les condicions adequades a cada moment.

criteria-arquitecthos-confort-acustico-02

Absorció acústica

El soroll també es genera dins de l’hotel pels usuaris i els equips i maquinàries. La forma i el volum de les estades són condicionants de la reflexió i absorció del soroll. Cal aconseguir les característiques acústiques requerides per a un recinte a través d’un disseny adequat de l’espai i l’elecció correcta dels materials, per aconseguir una bona absorció, i això s’aconsegueix mitjançant materials absorbents, panells membrana i ressonadors de Hemholtz.

Els materials absorbents o porosos són uns estupends materials per absorbir els sorolls a altes freqüències. Es poden aplicar en el revestiment de les parets, sòls i sostres, reduint la pressió sonora, el ressò i l’estridència entre habitacions i també a les àrees públiques. Materials porosos dels més utilitzats són la fibra de vidre, la llana de roca i l’escuma de resina de melanina. Però a més, el mobiliari, les moquetes, cortines són elements de disseny amb els quals es pot aconseguir l’absorció adequada. Es poden utilitzar en habitacions, passadissos i pràcticament totes les estades públiques de l’hotel per aconseguir bons resultats acústics.

criteria-arquitecthos-confort-acustico-03

Un dels productes més emprats en l’arquitectura hotelera són les plaques acústiques, ressonadors de Hemholtz, doncs a més d’oferir atractius i incomparables dissenys, absorbeixen el soroll per mitjà de perforacions controlant la reverberació. Fins i tot, algunes funcionen eficaçment per neutralitzar substàncies nocives i males olors.

Les plaques acústiques es poden trobar en àrees, com el vestíbul o recepció, salons i restaurants.

criteria-arquitecthos-confort-acustico-04

L’estat de les instal·lacions dels hotels, i el seu bon aïllament i condicionament acústic són fonamentals per aconseguir el confort el descans i la privadesa dels seus clients a l’interior de les habitacions i al seu torn, poder fer un ús complet de cadascun de la resta dels seus espais.