En anteriors publicacions ja vam introduir el disseny de jardins en hotels, destacant la importància de la creació d’aquests espais exteriors relacionats amb el nostre edifici hoteler i esmentant seus nombrosos avantatges.

Aquesta vegada volem reprendre la temàtica i ampliar-la per parlar-vos del paisatgisme en hotels, ja que són dos termes que van de la mà però que tenen matisos diferents.

Mentre que el concepte jardí el vinculem més directament a la vegetació, el paisatgisme engloba tant les zones verdes com la distribució de la il•luminació, els paviments o el mobiliari exterior. Es tracta, com veurem, d’una disciplina que abasta tots els aspectes del disseny de l’espai exterior del nostre hotel.

El paisatge com a extensió del nostre hotel

paisajismo-jardines-hoteles-00

Al despatx de Criteria Arquitecthos, plantegem el disseny d’hotels com un conjunt integrador en el qual es pensa el volum edificat però també l’espai contigu a aquest, un espai sense edificació però ple d’elements que envolten l’hotel i el defineixen.

Podríem dir que el paisatgisme contextualitza el nostre edifici hoteler, des del seu accés públic fins als patis o terrasses interiors de caràcter més privat.

Un hotel és un edifici que vol atraure la gent, per la qual cosa és imprescindible un adequat disseny de l’entorn exterior per convidar possibles clients a entrar, així com per estendre els espais privats dels hostes, unint-los amb l’espai exterior i qüestionant el límit del que és públic i allò privat.

El jardí dins el paisatgisme

Dins d’aquest tractament de l’entorn exterior contigu al nostre hotel trobem un element fonamental, el jardí.

No es tracta de l’única peça a encaixar per organitzar l’espai exterior, però sí d’una part important del disseny, ja que la vegetació caracteritzarà molt el paisatge que creem.

Cal destacar que el jardí també pot estar present en el mateix edifici, per exemple en forma de jardí vertical. En aquest cas la vegetació forma part de la façana, generalment utilitzant espècies de fulla caduca perquè a l’hivern siguin permeables i a l’estiu cobreixin la superfície donant frescor a l’ambient interior.

En qualsevol cas, el disseny d’un jardí és un tema molt ampli i que ha de ser tractat en detall en cada projecte, des d’ horts a jardins amb tot tipus d’espècies vegetals fins a espais exteriors naturals amb espècies autòctones que es mantenen amb pocs esforços en bones condicions tan sols podant i netejant la zona un cop a l’any.

La selecció d’espècies vegetals

paisajismo-jardines-hoteles-01

En el disseny de paisatgisme en hotels, la correcta selecció de plantes i arbres tindrà un paper fonamental en la creació dels espais exteriors del nostre hotel.

És important optar per espècies autòctones per assegurar el seu adequat creixement en un clima propi. D’altra banda serà interessant combinar de forma adequada les espècies perennes i caduques ja que d’això dependrà la densitat del nostre paisatge i, per tant, la permeabilitat de la llum i la radiació solar a l’hivern i a l’estiu. La combinació d’ambdues opcions pot generar resultats molt interessants estèticament.

La forma de les fulles, el manteniment i la durabilitat de cada espècie, el color, la velocitat de creixement, l’altura que assoleixen, la distribució espacial, l’olor o fins i tot el tipus d’arrels, són altres aspectes importants a valorar en el moment de seleccionar una varietat o una altra pel jardí del nostre centre hoteler.

Combinant tots aquests factors podem fer del nostre espai exterior un lloc únic i molt agradable per als nostres hostes.

El paisatgisme més enllà del jardí

Juntament amb el jardí trobem infinitat d’elements que contribueixen a definir l’exteriorisme del nostre hotel.

Quins altres aspectes clau no podem oblidar?

El mobiliari com a generador d’activitat al nostre hotel

paisajismo-jardines-hoteles-02

El mobiliari exterior representarà el centre d’activitat de les terrasses o patis que dissenyem en el nostre hotel. És important que pensem bé quins recorreguts efectuaran els usuaris, així com quines zones són més agradables per al repòs o per mantenir una xerrada amb un grup de persones.

Podem utilitzar el mobiliari, per exemple, com a límit entre dos elements ja existents. En aquest cas segurament optarem per una tipologia lineal com un banc.

En el cas que vulguem crear un punt de trobada serà més interessant disposar unitats més petites de mobiliari col•locades de forma circular i sota algun element que generi ombra i ens protegeixi de la pluja, per crear un ambient més propici i acollidor.

La il•luminació en el paisatgisme d’hotels

Molt lligada al mobiliari està la il•luminació, on principalment hi trobarem dues tipologies.

En primer lloc estaria la que marca un recorregut lineal, assemblant-se al mobiliari com a límit entre elements. En aquest sentit podem trobar lluminàries a gran alçada, a nivell del sòl o fins i tot integrades dins d’algun element de mobiliari.

En segon lloc apareixeran els punts de llum per a la relació, amb una tonalitat més càlida i una alçada d’escala més humana, disposats estratègicament a les zones on el mobiliari generi llocs de trobada entre els hostes de l’hotel.

paisajismo-jardines-hoteles-03

Altres elements compositius a l’exteriorisme d’hotels

Finalment comentarem altres aspectes que també formen part de la composició de l’exteriorisme del nostre projecte, com l’ús de làmines d’aigua i l’elecció dels materials.

L’aigua és un element molt dinàmic en el disseny del paisatge que aporta frescor, reflexos, moviment i fins i tot salut al nostre hotel. Es tracta d’un recurs molt utilitzat, no només com a element decoratiu sinó també com a espai recreatiu per a l’ús dels clients del propi centre.

Una tipologia de piscines innovadores i molt lligades al jardí serien les piscines naturals, que utilitzen plantes per al propi tractament de l’aigua.

D’altra banda trobem la selecció de materials, un element que forma part tant del mobiliari, com de l’aigua i la il•luminació.

En el cas de materials cal destacar la pavimentació, distingint entre paviments durs i tous. Els paviments tous serien la gespa o el propi terreny, aquells més apropiats per a zones de relació o bé per zones de jardí.

Els paviments durs seran aquells més apropiats per a la circulació i els punts de trobada on el mobiliari sigui més rígid.

– – – – – – – – –

Les possibilitats del paisatgisme i les zones enjardinades són infinites i molt variades. És per això que a Criteria Arquitecthos treballem de manera rigorosa i compromesa per aconseguir generar els espais atractius i interessants per als nostres clients, els seus futurs usuaris i el propi edifici.

A Criteria Arquitecthos creiem fermament que el paisatgisme i els jardins exteriors representen entorns molt saludables per als hotels i per això formen part de tots els nostres dissenys d’hotels.