En definir l’arquitectura dels sentits, és lògic interessar-se per quins són aquests sentits i com actuen com a exploradors de la percepció. Analitzem aquí el tercer dels sentits anomenats propiceptius: el sentit del contacte corporal.

L’ésser humà sent i percep gràcies a les sensacions captades pels nostres òrgans sensorials. Des d’Aristòtil es parla de cinc sentits externs bàsics anomenats exteroceptius: la visió, l’audició, l’olfacte, el gust i el tacte. A més d’aquests sentits clàssics, les investigacions psicològiques realitzades a partir dels anys cinquanta plantegen els sistemes sensorials que van més enllà dels originals.

Sentit del contacte corporal o hàptic

El terme hàptic va ser utilitzat per primera vegada pel psicòleg hungar Géza Révész el 1950. El concepte de hàptic és dóna quan el sistema tàctil o cutani i el cinestèsic es combinen per a proporcionar informació. El tacte passiu es produeix quan l’element que el rep resta immòbil. El tacte actiu es dóna quan existeixen moviments d’exploració perceptiva com és el cas de la percepció hàptica: percebem a través del cos.

Tocar és una necessitat humana; el contacte físic és imprescindible per al desenvolupament. Durant la Segona Guerra Mundial es va observar que els nens refugiats cuidats per infermeres o monges vivien menys que els nens cuidats per les seves mares, fins a l’extrem que els nens de les institucions morien per falta d’estímuls.

El psicoterapeuta Claude Steiner va desenvolupar la teoria de les carícies o reconeixement: l’home té tanta necessitat de reconeixement que prefereix rebre carícies negatives a no rebre’n cap.

Segons el psicòleg Ashley Montagu, la comunicació i la confiança comencen amb un simple gest: tocar és l’autèntica veu del sentiment. Mitjançant l’exploració tàctil ens aproximem a la textura dels materials (regularitat, densitat, contrast intern i gra). Avui dia, la carència de tacte que pateixen les persones s’atribueix a la tecnologia: la imatge i les paraules han substituit el contacte físic.

Sentits exteroceptius

Vista     Oïda     Olfacte     Gust     Tacte

Sentit interoceptiu

Sentit del benestar físic

Sentits propioceptius

Sentit de l’orientació

Sentit de la posició corporal

Sentit del moviment corporal